Aktualne oferty pracy w Małopolsce.

Małopolska Praca kraków i okolice 2011 Praca w Krakowie i okolicach - informacje o pracy w małopolskich miastach powiatowych.

Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

Województwo małopolskie zajmuje dwunaste miejsce w kraju pod względem powierzchni, która wynosi 15.182 kilometrów kwadratowych, jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Południowa część woj. małopolskiego graniczy ze Słowacją, przy granicy leży 5 powiatów; nowosądecki, suski, nowotarski, tatrzański oraz gorlicki. Powiaty przygraniczne są jednymi z największych ośrodków ruchu turystycznego w Małopolsce. Na ich obszarze jest bardzo duża ilość baz noclegowych, punktów gastronomicznych oraz znakomicie rozwinął się handel.

Strefa północna jest obszarem rolniczym, uprawia się tu zboża, oraz warzywa, są tu tereny otwarte, mało zalesione charakteryzujące się skupiskami ludności we wsiach, często wzdłuż dróg.
W środkowej części Małopolski znajduje się strefa wysokiej urbanizacji, gęstości zaludnienia i przemysłu.
Stolicą Małopolski jest miasto Kraków. Według Urzędu Statystycznego w tym mieście województwo małopolskie ma status jednego z największych w Polsce ośrodków szkolnictwa wyższego. Małopolska posiada bogate zasoby surowców mineralnych takich jak; sól kamienna, wody mineralne i geotermalne, rudy cynku i ołowiu, węgiel kamienny, nieduże złoża gazu ziemnego oraz zasoby surowców budowlanych jak wapienie, kamień drogowy czy gliny ceramiczne.

W województwie małopolskim zarejestrowanych jest prawie 300 tys. firm, z roku na rok ich liczba wzrasta, większa część z nich zaliczana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Region jest bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, potwierdza to liczba przedsięwzięć kapitału zagranicznego w Małopolsce.
W województwie komunikacja zarówno drogowa, kolejowa, lotnicza jak i autobusowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Posiada regularne połączenia z ważniejszymi miastami Polski i Świata.

Wojewódzki Urząd Pracy Kraków
Adres: Plac Na Stawach 1
kod pocztowy: 30-107 Kraków
www.wup-krakow.pl
tel. 12 42 87 870